Anasayfa » Blog » FortiGate Sistem Saati Nasıl Değiştirilir?

FortiGate Sistem Saati Nasıl Değiştirilir?

FortiGate Sistem Saati Nasıl Değiştirilir

FortiGate sistem saati web arayüz üzerinde nasıl değiştirilir;

Web arayüzü üzerinde yapmanız gerekenler;

FortiGate Sistem Saati

Menü üzerinde System>Settings bölümü tıklanır.
Açılan ekran içerisinde “System Time” bölümü bulunmakta.
System Time bölümü içerisinde;

 • Current system time = Mevcut sistem saati
 • Time Zone = Saati dilimi
 • Set Time = Ayarlanan zaman
 • Setup device as local NTP server = Cihazı yerel NTP sunucusu olarak kurun
  • Listen on Interfaces = Arayüzleri dinle

Bulunmaktadır.

 1. Current system time” cihazınızın mevcut saatini gösterir. Cihaz saatinin doğruluğunu bu bölümden kontrol edebilmenizi sağlar.
 2. Time Zone” Yaşadığınız bölgeye göre saat dilimini değiştirmeniz gereken bölümdür.
 3. Set Time” Ayarlanan zaman olarak “Synchronize with NTP Server” (Ntp sunucusu ile senkronize edin) Butonuna tıklayarak, açılan menü içerisinde “Select server” (Sunucu seç) alanında hangi sunucu ile senkronize edeceğinizi seçebilir, “Sync interval” (Senkron aralığı) alanında ise senkronizasyon işleminin kaç dakikada bir yapılacağını belirleyebilirsiniz(Minimum 1 dakika, Maksimum 1440 dakika) ve/veya “Manual Settings” (Manuel ayarlar) Butonuna tıklayarak, açılan menü içerisinde “Date(Tarih), Hour(Saat), Minute(Dakika), Second(Saniye)” alanlarını el ile doldurabilirsiniz.
 4. Setup device as local NTP server” cihazınızı yerel Network Time Protocol (Ağ Zaman Protokolü) sunucusu olarak kurmanıza olanak sağlar. “Listen on Interfaces” (Arayüzleri dinle) alanı içerisinde NTP sunucunuzu dinleyecek (zamanını eşitleyecek) cihazlarınızın bağlı olduğu ağ girişlerini seçebilirsiniz. Seçtiğiniz giriş içerisindeki cihazlarınızda NTP Sunucusunu yapılandırmalı NTP Sunucusu olarak cihazınızı seçmeniz gerekmektedir.

Son olarak yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için sayfanın altında “Apply” (Uygula) butonuna tıklamalısınız.

FortiGate sistem saati CLI(Command Line Interface) konsol üzerinde nasıl değiştirilir;

1) Configure the timezone and daylight savings time. (Zaman dilimi ve yaz saati uygulamasını yapılandırın.)
# Config system global (Genel sistem yapılandırma)
set timezone <integer> (zaman dilimini ayarla <tamsayı>)

 • Zaman diliminizi ayarlamanızı sağlar. Cihazınız içerisinde zaman dilimlerini görebilmek için “set timezone ?” komutunu kullanabilirsiniz. Örneğin; “set timezone 85
  set dst {enable | disable} (dst ayarla {etkinleştir | devre dışı bırak})
 • Cihazınızın gün ışığından yararlanma saati ayarlamalarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak arasında bir seçimdir. Zaman dilimi değiştiğinde sistemin kendi saatini ayarlamasını istiyorsanız etkinleştirebilirsiniz.
  end (son)

2) Either manually configure the date and time, or configure an NTP server. (Tarih ve saati manuel olarak yapılandırın veya bir NTP sunucusu yapılandırın.)

Manual. (Manuel)
# execute date <yyyy-mm-dd> (tarihi düzenle <yıl-ay-gün>)

 • Tarihi manuel olarak değiştirmenize olanak sağlar. Örneğin; “execute date 2020-09-18
  # execute time <hh:mm:ss> (zamanı düzenle <saat:dakika:saniye>)
 • Saati manuel olarak değiştirmenize olanak sağlar. Örneğin; “execute time 17:49:37
NTP server. (NTP Sunucusu)

# config system ntp (ntp sistemi yapılandırma)
set ntpsync enable (ntp senkronizasyonunu etkinleştir)

 • Ntp sunucu senkronizasyonunu etkinleştirmenize olanak sağlar.
  set type {fortiguard | custom} (türü ayarla {fortiguard | özel})
 • Ntp sunucu türünü seçmenize olanak sağlar. Örneğin; “set type fortiguard
  set syncinterval <integer> (senkronizasyon aralığını ayarla <tamsayı>)
 • Ntp sunucu senkronizasyon aralığını ayarlamanıza olanak sağlar. Dakika cinsinde minimum 1, maksimum 1440 yazılabilir. Örneğin; “set syncinterval 60
  set source-ip <ip_address> (kaynak ip adresini ayarla <ip_address>)
 • Ntp sunucu kaynak ip adresini ayarlamanıza olanak sağlar. Örneğin; “set source-ip 10.10.11.26
  set source-ip6 <ip6_address> (kaynak ipv6 adresini ayarla <ip6_address>)
 • Ntp sunucu kaynak ipv6 adresini ayarlamanıza olanak sağlar.

Örneğin; “set source-ip6 2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329

set server-mode {enable | disable} (sunucu modunu ayarla {etkinleştir | devre dışı bırak})
set interface <interface> (arayüzü ayarlar <arayüz>)
set authentication {enable | disable} (kimlik doğrulamasını ayarla {etkinleştir | devre dışı bırak})
set key-type {MD5 | SHA1} (anahtar türünü ayarla {MD5 | SHA1})
set key-id <integer> (anahtar kimliği ayarla <tamsayı>)
# config ntpserver (ntp sunucusunu yapılandır)
edit <server_id> (düzenle <server-id>)
set server <ip_address or hostname> (sunucu ip adresi veya ana bilgisayar adı ayarla)
set ntpv3 {enable | disable} (ntpv3’ü ayarla {etkinleştir | devre dışı bırak})
set authentication {enable | disable} (kimlik doğrulamasını ayarla {etkinleştir | devre dışı bırak})
set key <password> (parola ayarla <parola>)
next (sonraki)
end (son)
end (son)